Welkom hier

Dit is ons voorreg om ons kerk en gemeente aan u bekend te stel. By Lede in Christus, Ebenhaéser is dit ons passie om n geleentheid te bied waar gelowiges n lewensveranderende ondervinding met die Here kan hê en kan groei in u roeping.

As `n Gesinskerk verwelkom ons almal, ongeag van u agtergrond en waar u, u self vind op u lewensreis. Die hoof doel is om Jesus se liefde deur middel van ons Gees geïnspireerde samekomste aan individue oor te dra en almal aan te moedig om Bybelse waarhede op `n praktiese manier in daaglikse wandel uit te leef en na te streef.

Hierdie blad skets van die bedrywighede van die gemeente, ons vertrou dat u ons spoedig sal besoek en die warm aanvaarding en liefde van Jesus sal ervaar. Kom skakel gerus by ons in!

Uit die pastorie se pen

As Herderspaar van Parow, Ebenhaéser Gemeente, beskou ons dit as ons voorreg om u te verwelkom.

Ebenhaéser Gemeente, is `n Heilige Gees bediening wat ten volle uiting gee aan die blydskap in en van- en in die Heilige Gees deur middel van lofprysing, aanbidding en verootmoediging.

Wees welkom, gemaklik en vrymoedig by ons in die teenswoordigheid van die Here en ander gelowiges.

Ons is opgewonde om u deel te maak van die werk van die Here, en weet dat u geroep is vir `n integrale deel in die werk van die liggaam van Christus.

Huiwer nie om met ons te gesêls en kontak te maak nie.

Liefdegroete

Pastoor Gert & Juliana

Ons Geloofsbelydenis

Lede in Christus Kerk is `n Pinkster kerk met gemeentes plaaslik  sowel as in verskeie ander lande. Ons beskou onsself as gered uit genade deur die versoeningsbloed van Jesus Christus, ons Verlosser end Saligmaker. Ons glo in die Byble as die geïnspireerde Woord van God. Ons glo in die drie-enige-God, Vader, Seun en Heilige Gees, asook waaragtige bekering, wedergeboorte, sonde belydenis en restitusie met die doop na bekering deur onderdompeling, voetwassing en die Heilige nagmaal. Ons glo in heiligmaking end die werking van die gawes van die Heilige Gees. Ons glo in Goddelike genesing, `n ewigheid in die hiernamaals en die ewige verderf in die hel.

Spanwerk

Hier in ons Vader huis is dit vir ons belangrik dat elke gelowige sy/haar gawes, Bediening en talent sal uitleef. Soms is daar onsekerheid of vrees wat in ons pad staan, maar dit isn noodsaaklik om te verstaan, dat elkeen van ons `n roeping het om te vervul.

Dit is belangrik om te onthou, dit is nie “ons werk nie”, maar “God se werk”, waarin ons saam arbei. Die Here het vir ons instrumente gegee wat ons kan help, het sy geestelike gawes, talente en/of vaardighede- ons wil u aanspoor om u betrokkenheid by die gemeente aan te meld.

Mag die Here in u hart werk, sodat u die roeping wat Christus in u geplaas het nie sal ignoreer nie, die bal aan die rol sit en dan sal uitleef! Daar is verskeie areas van betrokkenheid en hoe gering ook al, ons weet die Here kan en wil u gebruik in Sy werk.

Indien u onseker is wat u roeping is, kontak gerus die kantoor en ons sal ons daartoe verbind om te help om u bediening te identifiseer en daarmee tuis te voel.

Dienstye

U word hartelik uitgenooi om ons te besoek. Kom beleef gerus die werking van die Heilige Gees saam met ons tydens een van ons byeenkomste

Woensdag
Vrouebiduur
10H00
Woensdag
Gemeente Biduur
19H00
Donderdag
Bybelskool
19H00
Vrydag
A.R.M.Y Jeug
19H15
Sondag
Gesinsdiens
09H00
Sondag
Voetspoortjies Kinderbediening
09H00
Sondag
Aanddiens
18H00