Uit die pastorie se pen

As Herderspaar van Parow, Ebenhaéser Gemeente, beskou ons dit as ons voorreg om u te verwelkom.

Ebenhaéser Gemeente, is `n Heilige Gees bediening wat ten volle uiting gee aan die blydskap in en van- en in die Heilige Gees deur middel van lofprysing, aanbidding en verootmoediging.

Wees welkom, gemaklik en vrymoedig by ons in die teenswoordigheid van die Here en ander gelowiges.

Ons is opgewonde om u deel te maak van die werk van die Here, en weet dat u geroep is vir `n integrale deel in die werk van die liggaam van Christus.

Huiwer nie om met ons te gesêls en kontak te maak nie.

Liefdegroete

Pastoor Gert & Juliana