Ons Geloofsbelydenis

Lede in Christus Kerk is `n Pinkster kerk met gemeentes plaaslik  sowel as in verskeie ander lande. Ons beskou onsself as gered uit genade deur die versoeningsbloed van Jesus Christus, ons Verlosser end Saligmaker. Ons glo in die Byble as die geïnspireerde Woord van God. Ons glo in die drie-enige-God, Vader, Seun en Heilige Gees, asook waaragtige bekering, wedergeboorte, sonde belydenis en restitusie met die doop na bekering deur onderdompeling, voetwassing en die Heilige nagmaal. Ons glo in heiligmaking end die werking van die gawes van die Heilige Gees. Ons glo in Goddelike genesing, `n ewigheid in die hiernamaals en die ewige verderf in die hel.