Spanwerk

Hier in ons Vader huis is dit vir ons belangrik dat elke gelowige sy/haar gawes, Bediening en talent sal uitleef. Soms is daar onsekerheid of vrees wat in ons pad staan, maar dit isn noodsaaklik om te verstaan, dat elkeen van ons `n roeping het om te vervul.

Dit is belangrik om te onthou, dit is nie “ons werk nie”, maar “God se werk”, waarin ons saam arbei. Die Here het vir ons instrumente gegee wat ons kan help, het sy geestelike gawes, talente en/of vaardighede- ons wil u aanspoor om u betrokkenheid by die gemeente aan te meld.

Mag die Here in u hart werk, sodat u die roeping wat Christus in u geplaas het nie sal ignoreer nie, die bal aan die rol sit en dan sal uitleef! Daar is verskeie areas van betrokkenheid en hoe gering ook al, ons weet die Here kan en wil u gebruik in Sy werk.

Indien u onseker is wat u roeping is, kontak gerus die kantoor en ons sal ons daartoe verbind om te help om u bediening te identifiseer en daarmee tuis te voel.