A.R.M.Y. Jeug

Ons beskou ons jongmense as `n integrale deel van ons samelewing, die kerk van Christus asook die vooruitgang van die generasie.

In hierdie genadetyd is dit belangrik dat ons jongmense die aangesig en wil van God vir hulle lewens besef en erken. Te midde van groepsdruk en sosiale invloede, is ons bekwame A.R.M.Y. – leiers gereed om die jonges by te staan, te leer, te bemoedig en voor te berei vir hulle toekoms wat wag en `n lewe in Christus. Met `n spontane, vry- en lewendige aanslag, pak die groep opwindende projekte, uitstappies, uitreike en inisiatiewe aan, terwyl die Woord van God die riglyn en baken aandui.

Verseker vandag dat u kind se fondasie gebou is op Jesus Christus!