Dunamus

Die Dunamus is `n span met vriendelike en warm persoonlikhede wat sal toesien dat u welkom, tuis en ingelig is, wanneer u in skakel by die gemeente.

    • Die groep skakel en besoek ons nuwe besoekers;
    • Verskaf nodige inligting aan lede en besoekers omtrent die gemeente en aktiwiteite;
    • Verduidelik graag die liturgie van die kerk; en
    • Is ook deel van ons altaar werkers.