Helping Hearts

Die span is daartoe verbind om deur middel van barmhartigheid om te sien na behoeftige lidmate en verhoudings te bou deur bemoediging. Dit is die doelwit om elke behoeftige ligmaad te lei om hul Godgegewe doel in die lewe te bereik en om gevolglik geestelik en tydelik selfonderhoudend te word.

Die Helping Hearts-leiers verbind hulle om diensbaar te wees en hul tyd en energie te wy aan diegene wie die Here aan hulle toevertrou het. Deur middel van behoefte bepaling en gedurige kontak, moedig hulle mense aan deur bystand te verleen in tye van nood. Die positiewe, gemotiveerde span staan mense in behoefte by en op die manier help hulle elkeen om sy of haar potensiaal te bereik en selfvoorsienend te wees.