Intersessors

Ons intersessie span is beter bekend as “Wagters op die Muur”. Hulle besef en benadruk die belangrikheid van krag in gebed.

Saam vat die groep hande in gebed vir belangrike deurbrake waarvoor slegs die Here die uitkomste het. Die groep tree in vir gemeente kwessies, lidmaat belange asook genesing en sosiale uitkomste in die kerk, skole, huise en in ons land. Voor- en tydens dienste word daar intensief in gebed ingetree, en bou die intersessors voort aan die stewige fondasie wat die Here ondersteun in Sy beloftes aan die gelowiges en aan die wat Hom erken en aanroep.

Om n verhouding met Christus te bou, verg n gesonde gebedslewe. Intersessie kursusse, advies en gebeds vriende bepaal die sleutel tot groot deurbrake.