Kultureuleverhoudings

Die genadedood van Jesus en die liefde van God maak geen onderskeid tussen ouderdom, bankbalans en velkleur nie.

Ons besef die oes is groot en die arbeiders min. Ons span sien toe dat die verskeie kulturele groepe en gemeentes onderstuen word om sodoende die werk van die Here te bevorder en om nog toegeruste arbeiders in die veld in te bring, sodat alle nasies die verlossings krag van Jesus Christus deelagtig kan word.