Musiek Departement

Die talentvolle en veelsydige span is voorstanders in die aanbiddings bediening. Met kitaar, snaar, trom en simbaal volg die groep die leiding van die Heilige Gees en lei elke gelowige in oorgawe tot verheerliking van Sy Naam.

Sang en musiek vorm `n aanbiddings band van eenheid tussen die Gees van God en elke lidmaat wie in Sy heerlikheid wil inbeweeg. Buiten die musiek bediening tydens dienste, span die talentvolle groep kragte saam en hou ook gereelde lofprysings dienste en musiek blyspele.

Laat alles wat asem het, die Here loof (Psalm 150:6)