Ontmoet die Leiers

Leiers

Presiderende Pastoorspaar
Gert & Juliana Schoeman

Vise-Voorsitters & Tesourierspaar
Leon & Monique Engelbrecht

Gemeente Sekretarispaar
Morne & Renet Notje

Wyksversorging
Norman & Janine Landry

Kinderbediening
Odi Fourie

Wêreld Evangelisasie Sending
Deon & Theresa Matthee

Dunamus Evangelisasie
Deon & Theresa Matthee

Intersessie
Driekie Reynolds

Helping Hearts
Eddie & Chandre Le Roux

Silwerkrone (Seniors)
Voorsitters – Eddie & Chandre Le Roux
Ko├Ârdinerender – Annamarie Jordaan

Jong Volwassenes & A.R.M.Y. Jeug
Rassie & Ursula Coetzee

Go-Getters & Berading
Willie & Carin van Zyl

Groepe

Siekesorg
Leandra Stassen

Vrouebediening
Juliana Schoeman

Lofprysing & Aaanbidding
Herman Laubscher & Ps. Gert Schoeman

Opleiding

Bybelskool
Morne Nortje & Ps. Gert Schoeman