Sending – W.E.S

Vir W.E.S is Wêreld Evangelisasie en Sending die reaksie op die roep en opdrag van Jesus. Ons erken Sy opdrag en besef, ons is God se hand om die evangelie van Christus te verkondig aan die ganse mensdom.

W.E.S se taak is om Sy verlossingsboodskap te vertel aan `n verlore mensdom tot aan die uithoeke van die aarde volgens Matt. 28:19. Ons besef daar is geen grense wanneer dit kom by die sending van die Here nie, en dat dit elke gelowige se opdrag is om te evangeliseer. Die belangrikste gedagte is, dat ons met die regte gesindheid, skrif kennis, in opdrag van die Heilige Gees en met liefde die Beeld van Christus sal uit dra en Sy heerskappy op aarde sal verbreed.