Voetspoortjie Kinderbediening

Visie

Om op enige wettige en Bybelse manier, die drie-enige God op `n kinderlike wyse te verheerlik en om kinders bekend te stel aan Jesus Christus, ons Verlosser. Die uitbreiding van God se Koningkryk onder kinders in die gemeenskappe van Parow en die breƫr Wes-Kaap omgewing.

Missie

Om kinders te akkommodeer en te erken as deel van die liggaam van Christus soos bepaal in Lukas 18:8. Om kinders te leer aangaande die leerstelling van die Heilige Skrif ten einde hulle in staat te stel om Jesus Christus aan te neem as hulle persoonlike Verlosser en Saligmaker.

Doelstelling

Om die Koninkryk van Christus op aarde uit te brei onder kinders ongeag ras of geslag. Om hulle op `n Kinder vriendelike wyse te wen, te leer en te lei na Jesus Christus as hul Verlosser en Saligmaker, sodat hulle weer op hul beurt getuienis draers kan wees vir die verdere uitbreiding van Christus se Koninkryk waar hulle ookal mag beweeg. Raak gerus betrokke!