Vrouebediening

Ons Vrouebediening se hoof doel is om verandering en restourasie in die lewens van vroue in ons gemeenskap te bring. Ons lei vroue na verlossing deur eenheid, volheid en verhouding met Jesus. Met liefdevolle bystand aan vroue vir bestaansreg, identiteit en doelgerigtheid, soos wat Christus dit beskik het.

Ons beywer ons dat vroue die Woord sal verstaan en sal leef as ligdraers in `n donker wêreld, sodat families sal verander, weens die gebed en geloof van vroue. Om te dien is `n opdrag van Christus, daarom help en deel vroue aan die verantwoordelikheid om die Evangelie uit te dra, dit te onderstuen, te beskerm en so is die geestelike vooruitgang van ons vroue baie na aan ons harte. Verskeie aktiwiteite, bewusmaking, sosiale byeenkomste, opleiding en vele meer is op die lessenaar vir dames wat graag ons Meester wil dien en wie betrokkie wil raak, dit uitnodiging is oop vir elke dame.